ООО Azfar Magna 

Баку

ООО Azfar Magna 

Azfar Magna regionda dezinfeksiya fəaliyyəti göstərməklə yanaşı pest kontrol – həşəratlara, gəmiricilərə, müxtəlif zərərverici canlılara qarşı mübarizədə peşəkar komandası ilə fəaliyyət göstərir.